Over Willy Hubers Handel & Transport

Sinds 2002 is Willy Hubers Handel & Transport actief als mesttransporteur en daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met de in- en verkoop van vloeibare en vaste mest, kalkmeststoffen en het uitrijden van mest. Sinds 2013 is daar ook het scheiden van mest bijgekomen. Daarnaast kunt u bij mij terecht voor tanktransport, walking floor, dieplader, huiftrailertransport en verrijker.

Diensten

  • Mestdistributie met weegauto
  • Mestopslag
  • Walking Floor
  • Fourage
  • Kalk
  • In en verkoop vloeibare mest
  • In en verkoop vaste mest
  • Mest scheiden
  • Uitrijden van mest